Hakkımızda

DEÜDER

2009 yılında bir grup mezun arkadaşımız İstanbul’da üniversite çatı derneği kurulmasını kararlaştırdılar. 2012 yılında Rektörlüğümüz ’den randevu almak sureti ile dernek kurma fikri Rektörümüz Sn. Prof. Dr. Mehmet Füzun ile paylaşıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda çatı dernek kurulması benimsendi.

Her bireyin yönetim, toplumsal değişme ve gelişmelerle ilgili söz söyleme hakkı vardır. Bireyler bu hakları konusunda eşit olmak durumundadırlar. İş adamından çiftçisine, öğretmeninden işçisine kadar toplumda herkesin toplumsal yaşama katılması demokrasinin bir gereğidir. Bireyler toplumsal yaşama katılma sürecinde farklı yollara başvurabilirler. Sivil toplum örgütleri belli bir amaç etrafında toplanıp üyelerinin ve toplumun desteğini alarak oluşturulmuş gönüllü kuruluşlardır. Farklı mesleklere, siyasi görüşlere ve sosyal konumlara sahip olan kişiler toplumsal sorunları çözebilmek için aynı amaç etrafında birleşirler. Böylece toplumdaki değişik kesimler kendini ifade etme imkânı bulur. Bu anlayış çerçevesinde Derneğimiz 19.06.2012 tarihinde 50 Mezun arkadaşımızla kurulmuştur.

Amacımız;

• Mezunlar Arası Ve Mezun – Öğrenci Arasında Dayanışmayı Artırmak Ve İletişimi Sağlamak,

• Mezun- Üniversite Arasındaki Bağı Sürekli Kılacak Çalışmaları Yapmak,

• Mezun İstihdamı Konusunda Üniversite İle Çalışmalar Yapmak, Mezunlarımıza Talebi Artıracak Faaliyetler Gerçekleştirerek Diploma Değerini Yükseltmek,

• Öğrencilerimizin Sektöre Dayalı Eğitimlerinde (Staj) Yardımcı Olmak,

• Sosyal Sorumluluk Projeleri Yapmak,

• Üniversitemizin Ulusal Ve Uluslararası Düzeyde Tanınırlığını Artıracak Çalışmalar Yapmak,

• Mezunlarımızın Deneyimlerini Öğrencilerimize Ve Birbirlerine Aktarmasını Sağlayacak Faaliyetleri Gerçekleştirmek,

• Mezun Veri Tabanını Oluşturmak, (Mezun Bilgi Sistemi)

• Öğrencilerimize Öğrenci Yaşam Destek Katkısı Sağlamak,

• Üniversitemizin Gereksinim Duyduğu Alanlarda Gerekli Destekleri Sağlamak,

• Üniversitemizin Marka Değerini Yükseltecek Katkıları Sağlamak,

• Mezunlarımızın Aileleriyle Birlikte Yararlanabilecekleri Sosyal Yaşam Alanları Yaratmaktır.

Derneğimizin kurumsallaşma ve örgütlenme çalışmaları hızla devam etmektedir. 

Bu çalışmaların yanı sıra “MEZUNUNA DEĞER VEREN ÜNİVERSİTE- ÜNİVERSİTEYE DEĞER KATAN MEZUN“ Anlayışının/Kültürünün yerleşmesi ve Öğrenci- Mezun- Üniversite birlikteliğini sağlamak için üniversiteyle “Bütünleşme” çalışmalarımız devam etmektedir. 

Dikkat Edilmesi Gereken Anahtar Sözcük “ DEĞER” Kelimesidir. Sadece mezunların üniversiteye değer katması değil üniversitenin de mezunlarına değer vermesi gerekir. Bu nedenle Öğrenci-Mezun- Üniversite Bütünleşmesini sağlayacak çalışmaların sürekliliğinin sağlanması gerekir. 

Üniversitemizin gelişimine destek olacakların sadece akademik – idari çalışanlar değil, üniversitenin ayrılmaz parçası olan mezunların da katkı koyacağı unutulmamalıdır. Bu nedenle mezunlarımızı üniversitemize yakın tutacak her türlü girişimi desteklemek ve bunları sürdürebilir kılmak Öğrenci- Mezun-Üniversite bütünleşmesini sağlayacaktır.

Her yerde her ortamda Dokuz Eylüllü aranılan talep edilen olmalıdır.
Dokuz Eylüllülük ruhu ve bilinci ortak paydamızdır.

“Dokuz Eylül’e Değer”

“Dokuz Eylüllü’ye değer”