Home
Tanıtım ve İletişim KOMİTESİ

Tanıtım ve İletişim KOMİTESİ

KOMİTENİN AMACI,
DEÜ Mezunları Derneği, üyelik yapısı olarak tüm DEÜ camiasını birleştirici bir misyona sahiptir. Komitemiz, öncelikle mevcut üyelerimizin Derneğimize bağlılıklarını arttırma, yeni üye kazanma amacına yönelik stratejiler ve uygulamalar geliştirmeyi, ayrıca Derneğimizin DEÜ’nün kurumsal yapısına uygun olarak, başta üyeleri olmak üzere, tüm DEÜ’lüler ile çeşitli mecralarda iletişimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.DEÜ Mezunları Derneği önderliğinde tüm DEÜ’lüler için çeşitli amaçlara yönelik etkinlikler düzenlemek, Derneğin gelişmesine yönelik etkinliklerde yer alınmasını sağlamaktır. Ayrıca DEÜ ve DEÜ Mezunları Derneği’nin tanıtımına yönelik aktivitelerin planlamasını ve gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.