Home
Sosyal Sorumluluk KOMİTESİ

Sosyal Sorumluluk KOMİTESİ

KOMİTENİN AMACI,
Pek çok kimsenin esasen yakından tanıdığı ancak değinmediği sorunlara çözüm noktasında katkı sağlamak öncelikli amacımızdır. Bireyci olmadan bireysel olabilmeyi, takım ruhunu, grup çalışmasını; doğaya, topluma fayda sağlamayı ve bunlarla beraber sosyal ve sanatsal aktiviteleri de kişiliklerimizin birer parçası haline getirmek hedeflenmektedir.