Home
Rektörden Mesaj

Rektörden Mesaj

ORTAK PAYDADA BULUŞMAK

Türkiye’nin marka kurumlarından biri olan Dokuz Eylül Üniversitesi, köklü geçmişi ve sahip olduğu değerleriyle ülkemizin ve bilim dünyasının gelecek kuşaklarını yetiştirmeye devam ediyor. Bu yolda özveriyle yürüyen ve ‘Dokuz Eylüllü Olma’ ruhuyla hareket eden üniversite mensuplarımızın bu gayreti, başarının sağlanmasında birlikte olmanın ne kadar değerli olduğunu bizlere gösterirken; kurumumuzun gücüne de güç katıyor.

Aidiyet duygusu içinde yardımlaşmayı, gelişimi, katılımcılığı ve ortak hareket etme duygusunu hedefleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Mezunları Derneği (DEÜDER) ise kuruluş amacına uygun olarak; üniversitemizin insan ve bilim odaklı yüksek ideallerine destek olmayı sürdürüyor.

DEÜDER’in bugüne kadar yaptığı başarılı çalışmalar, üniversitemizden mezun olan ve kendini Dokuz Eylüllü sayanları da derinden etkiliyor. Bunun en temel sebebi, derneğin sadece diploma alındıktan sonra üye olunan bir sivil toplum kuruluşu olmasından değil aynı zamanda bireyin hayata bakışını pozitif yönde etkileyen bir yapı oluşturmasından ileri geliyor. Bu sayede DEÜDER, kendi çatısı altında her zaman iletişim ve etkileşime imkan sunarken; Dokuz Eylüllü üyelerine sosyal projelerde yer alma fırsatını veriyor. Bu sayede DEÜDER, hem üyelerine hem de üniversitemize çözümler sunuyor, değer üretiyor, bizlere katkı sağlıyor.

Önümüzdeki dönemde de DEÜDER ile işbirliğini artırmayı; ortak paydada buluşacak projelere imza atmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda her türlü öneri, beklenti ve talebi de dikkatle not alıyor, yapılacaklar listesini birlikte hazırlıyoruz çünkü biz inanıyoruz ki: “Dokuz Eylül’e Değer, Dokuz Eylüllü’ye Değer.”

Prof. Dr. Nükhet HOTAR
Rektör