Home
Örgütlenme KOMİTESİ

Örgütlenme KOMİTESİ

KOMİTENİN AMACI,

Derneğin Yurtiçi ve Yurtdışında üye sayısını artırmak, yeni üye kazanmaya yönelik çalışmalarda yöntem ve model önerileri geliştirmek, üyelerle çift yönlü iletişim, diğer mezun dernekleri ile işbirliğinin geliştirilmesi, yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilik faaliyetlerine ilşkin hazırlıklar yapmak temel görevidir.