Home
Komiteler

Komiteler

Örgütlenme KOMİTESİ

Derneğin Yurtiçi ve Yurtdışında üye sayısını artırmak, yeni üye kazanmaya yönelik çalışmalarda yöntem ve model önerileri geliştirmek, üyelerle çift yönlü iletişim, diğer mezun dernekleri ile işbirliğinin geliştirilmesi, yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilik faaliyetlerine ilşkin hazırlıklar yapmak temel görevidir.

Mali Kaynak Yaratma KOMİTESİ

DEÜ Mezunları Derneğinin gelirlerini arttırmak ve üreteceği projelerine mali kaynak yaratmayı amaçlar. Bu projelerin hepsi DEÜ Mezunları arasındaki dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeye çıkarılmasını ve DEÜ markasının daha da yüceltilmesini amaçlar. Sürdürülebilir finansal yapı oluşturmayı amaçlar.

Burs ve Destek KOMİTESİ

Maddi gereksinimi olan DEÜ öğrencilerine , belirlenen kriterler kapsamında öğrenim destek bursu vermek, komite’yi ilgilendiren konularla ilgili karşılaştıkları sorunları aşmalarına yardımcı olmak, üniversitenin yetersiz kaldığı durumlarda barınma gereksinimi olan öğrencilere destek olmak temel görevleri arasındadır.

Genç 9 KOMİTESİ

Üniversite öğrencilerinin aralarında ve öğrencilerin mezunlarla birlikteliğini ve kaynaşmalarını , ayrıca mezunlarda ve öğrencilerde dokuz eylüllülük ruhuyla Üniversite aidiyet bilincinin oluşmasını sağlamaktır.

Kariyer ve İstihdam KOMİTESİ

Öğrencilerimizin çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlanmalarında destek olunması ve nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına tanıtarak, özel ve resmi kurumlarla işbirliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerimizin ve potansiyel mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Tanıtım ve İletişim KOMİTESİ

DEÜ Mezunları Derneği, üyelik yapısı olarak tüm DEÜ camiasını birleştirici bir misyona sahiptir. Komitemiz, öncelikle mevcut üyelerimizin Derneğimize bağlılıklarını arttırma, yeni üye kazanma amacına yönelik stratejiler ve uygulamalar geliştirmeyi, ayrıca Derneğimizin DEÜ’nün kurumsal yapısına uygun olarak, başta üyeleri olmak üzere, tüm DEÜ’lüler ile çeşitli mecralarda iletişimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.DEÜ Mezunları Derneği önderliğinde tüm DEÜ’lüler için çeşitli amaçlara yönelik etkinlikler düzenlemek, Derneğin gelişmesine yönelik etkinliklerde yer alınmasını sağlamaktır. Ayrıca DEÜ ve DEÜ Mezunları Derneği’nin tanıtımına yönelik aktivitelerin planlamasını ve gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal Sorumluluk KOMİTESİ

Pek çok kimsenin esasen yakından tanıdığı ancak değinmediği sorunlara çözüm noktasında katkı sağlamak öncelikli amacımızdır. Bireyci olmadan bireysel olabilmeyi, takım ruhunu, grup çalışmasını; doğaya, topluma fayda sağlamayı ve bunlarla beraber sosyal ve sanatsal aktiviteleri de kişiliklerimizin birer parçası haline getirmek hedeflenmektedir.

İnovasyon ve Girişimcilik KOMİTESİ

Üniversite – Sanayi İşbirliğini geliştirmek için çaba sarfetmek. Varolan kaynaklarla ihtiyaç sahiplerini biraraya getirme ve ortak bir dil oluşturma konularında çalışmalar yapmak.

Eğitim ve Kariyer KOMİTESİ

Öğrencilerimizin çalışma hayatına en iyi şekilde hazırlanmalarında destek olunması ve nitelikli insan kaynağı potansiyelimizi iş dünyasına tanıtarak, özel ve resmi kurumlarla işbirliğinin güçlendirilmesi, öğrencilerimizin ve potansiyel mezunlarımızın istihdam edilebilirliklerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Üniversite ile İlişkiler : Komitemiz, Üniversitemizin “Kariyer Planlama ve Mezunlarla İlişkiler Koordinatörlüğü” ile işbirliği içinde çalışarak DEÜ öğrenci ve mezunlarına kariyerlerine uygun, nitelikli staj ve iş bulmaları konusunda yardımcı olmayı hedeflemektedir. Amacımız hem işverenler, hem de iş arayan mezunlarımızın güvenini ve yoğun ilgisini çekecek etkin bir platform oluşturmaktır.

Öğrenciler ile Mentorluk İlişkileri: İş hayatına yeni atılmış ve hedeflerini henüz belirleyememiş mezunlarımızın kariyerlerini geliştirmelerine önemli faktör olmakla beraber, kurum kültürüne alışmakta zorlanan, kuruma uyum sağlayacak bireysel planlarını yapmakta desteğe ihtiyaç duyan, mesleki gelişim sürecini kısaltmak ve bu süreci en az hatayla atlatmak isteyen mezunlarımıza ve öğrencilerimize mentorluk desteği vermek amaçlanmaktadır.