Home
İnovasyon ve Girişimcilik KOMİTESİ

İnovasyon ve Girişimcilik KOMİTESİ

KOMİTENİN AMACI,
Üniversite – Sanayi İşbirliğini geliştirmek için çaba sarfetmek. Varolan kaynaklarla ihtiyaç sahiplerini biraraya getirme ve ortak bir dil oluşturma konularında çalışmalar yapmak.