Home
ANASAYFA
Vizyon & Misyon

Vizyon & Misyon

MİSYON

Özgüvenli ve çağdaş nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak amacı ile kaynakları en etkili ve verimli şekilde kullanarak, DEÜ mezunları ve öğrencilerine yönelik; Üniversite, mezun ve öğrencileri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlayan, öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunan, üyelerine sosyal, kültürel ve ekonomik fayda sunan, ülkesine katma değer yaratan, doğaya ve çevreye saygılı, saygın bir sivil toplum kuruluşu olmak.

 

VİZYON

Dokuz Eylüllü’leri tek bir çatı altında birleştirmeyi başarmış, ülkede adından söz edilen saygın sivil toplum kuruluşlarından biri olmak.