Home
ANASAYFA
Değerlerimiz

Değerlerimiz

DEĞERLERİMİZ

Şeffaflık

Hesap verebilirlik

Katılımcılık

Etkililik

Tutarlılık

Yerindelik

Topluma ve çevreye duyarlılık

Gönüllülük

Öncülük