Home
Burs
Burs Alanlar
İSTENEN BELGELER

İSTENEN BELGELER

Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar; 

  • ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini ve öğrenci belgesini,

Ara sınıflarda öğrenim görenler; 

  • Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren kendi öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript)

Tüm Öğrenciler;

  1. Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge),
  2. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren İkametgah Belgesi,
  3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
  4. 2 adet vesikalık fotoğraf,
  5. https://www.turkiye.gov.tr internet adresinden alınabilecek “Adli Sicil Kaydı” dökümü,
  6. Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler (verildiği yerden onaylı maaş bordrosu, emekliler için emekli cüzdanı fotokopisi, serbest çalışanlar için gelir ve emlak beyannamesinin fotokopisi, geliri olmayanların ise sosyal güvenlik kurumundan aile reisi adına alınacak gelirsizlik belgesi vb.)

Belgelerinin eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.

Tüm bu belgeleri Online Burs Alma Başvuru Formu doldurulup ilgili alandaki Belge Ekle kısmında yükleyebilirsiniz.

Yüz yüze  görüşmeye çağrılan adaylar asıllarını yanlarında getirmeleri gerekir.